Difúzne
otvorená
konštrukcia

Prírodné tepelné izolácie, ktoré vedia výborne pracovať s vlhkosťou, sa často používajú práve v difúzne otvorených skladbách konštrukcií. Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je skladba steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru alebo opačne. To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho, aby v nej kondenzovala vlhkosť.

Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu, ale ani statiku danej stavby. Konštrukcia „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme v interiéri.

Katalóg drevodomov
Katalóg drevodomov

Konštrukčné
systémy

Dávame si záležať na všetkom, čo robíme a preto používame v naších projektoch výhradne certifikované konštrukčné systémy s použitím prírodných izolačných materiálov. Všetky skladby sú posúdené cez TASUS SKTP 2023.

V prípade požiadavky klienta vieme v projektoch drevodomov meniť zloženie izolačných materiálov podľa výberu z našej ponuky.

Prémium DIFU
Skladba obvodovej
konštrukcie s použitím
drevovláknitej izolácie

Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolácie

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie pre pasívne stavby

Celková hrúbka konštrukcie: 337 mm

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,141 W/(m2 . K)

Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,9 (m2 . K)/W

Požiarna odolnosť: DP3

Teplotný útlm konštrukcie: 383,2

Fázový posun teplotného kmitu: 14,0 h

Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: 18,9 °C

Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,080 kg/(m2.a)

Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,647 kg/(m2.a)

Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolácie

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Fasádna drevovláknitá izolácia
 3. Drevená nosná konštrukcia z KVH, LSH, resp. I-nosníka
 4. Zateplenie rámovej konštrukcie drevovláknitou flexibilnou izoláciou
 5. Parobrzdná a vzduchotesná rovina
 6. Inštalačná predstena vyplnená drevovláknitou alebo konopnou izoláciou
 7. Finálne interiérové opláštenie s možnosťou použitia hlineného systému omietok (slamená omietateľná doska Ekopanel, resp. sadrovláknitá doska)


Prémium DIFU
Skladba obvodovej
konštrukcie s použitím
konopnej izolácie

Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím konopnej izolácie

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie pre pasívne stavby

Celková hrúbka konštrukcie: 337 mm

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,169 W/(m2 . K)

Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,9 (m2 . K)/W

Požiarna odolnosť: DP3

Fázový posun teplotného kmitu: 13,9 h


Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím konopnej izolácie

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Fasádna drevovláknitá izolácia
 3. Drevená nosná konštrukcia z KVH, LSH, resp. I-nosníka
 4. Zateplenie rámovej konštrukcie flexibilnou konopnou izoláciou
 5. Parobrzdná a vzduchotesná rovina
 6. Inštalačná predstena vyplnená flexibilnou konopnou izoláciou
 7. Latovanie
 8. Finálne interiérové opláštenie s možnosťou použitia hlineného systému omietok (slamená omietateľná doska Ekopanel, resp. sadrovláknitá doska)


Prémium DIFU
Skladba obvodovej
konštrukcie s použitím
izolácie z ovčej vlny

Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím izolácie z ovčej vlny

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie pre pasívne stavby

Celková hrúbka konštrukcie: 337 mm

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,116 W/(m2 . K)

Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,9 (m2 . K)/W

Požiarna odolnosť: DP3

Fázový posun teplotného kmitu: 12,5 h

Prémium DIFUSkladba obvodovej konštrukcie s použitím izolácie z ovčej vlny

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie
 2. Fasádna drevovláknitá izolácia
 3. Drevená nosná konštrukcia z KVH, LSH, resp. I-nosníka
 4. Zateplenie rámovej konštrukcie izoláciou z ovčej vlny
 5. Parobrzdná a vzduchotesná rovina
 6. Inštalačná predstena vyplnená izoláciou z ovčej vlny
 7. Latovanie
 8. Finálne interiérové opláštenie s možnosťou použitia hlineného systému omietok (slamená omietateľná doska Ekopanel, resp. sadrovláknitá doska)

Eco Prémium
Skladba obvodovej
konštrukcie fúkanej
slamenej izolácie

Eco PrémiumSkladba obvodovej konštrukcie fúkanej slamenej izolácie

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie - verzia „nulový dom“

Celková hrúbka konštrukcie: 480 mm

Tepelný odpor konštrukcie: R = 9.072 m2.K/W

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0.108 W/(m2.K)

Fázový posun teplotného kmitu: 27 hod.

Teplotný útlm: 4910.668

Teplota povrchu konštrukcie Φsi: 19.494 °C

Prírodné tepelné izolácie, ktoré vedia výborne pracovať s vlhkosťou, sa často používajú práve v difúzne otvorených skladbách konštrukcií. Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je skladba steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru alebo opačne. To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho, aby v nej kondenzovala vlhkosť.Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu, ale ani statiku danej stavby. Konštrukcia „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme v interiéri.

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok pre difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou fasádnou izolačnou doskou
 3. Drevená nosná konštrukcia z KVH hranolov alt. I-nosníkov
 4. Zateplenie fúkanou slamenou izoláciou s ETA certifikátom
 5. Parobrzdná rovina /OSB4 doska s bezformaldehydovým lepením
 6. Inštalačná predstena, vyplnená drevovláknitou alebo konopnou izoláciou
 7. Finálne interiérové opláštenie - hlinený systém alt. sadrokartónové dosky

CLT
Skladba obvodovej
konštrukcie s použitím
drevovláknitej izolácie

CLTSkladba obvodovej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolácie

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie - verzia „nulový dom“

Celková hrúbka konštrukcie: 320 mm

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,144 W/(m2.K)

Fázový posun teplotného kmitu: 18,3 hod.

CLTSkladba obvodovej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolácie

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok pre difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie drevovláknitou fasádnou izolačnou doskou
 3. Nosná konštrukcia z CLT panelov- pohľadová kvalita

CLT
Skladba obvodovej
konštrukcie s použitím
konopnej izolácie

CLTSkladba obvodovej konštrukcie s použitím konopnej izolácie

Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie - verzia „nulový dom“

Celková hrúbka konštrukcie: 320 mm

Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,226 W/(m2.K)

Fázový posun teplotného kmitu: 11,9 hod.


CLTSkladba obvodovej konštrukcie s použitím konopnej izolácie

Difúzne otvorená skladba obvodovej konštrukcie

 1. Certifikovaný systém omietok pre difúzne otvorené konštrukcie
 2. Zateplenie fasádnym konopným panelom
 3. Nosná konštrukcia z CLT panelov - pohľadová kvalita