Pasívny
drevodom

Pasívny dom sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie, ktorá je potrebná na zabezpečenie tepelnej pohody i na prevádzku, a preto je dôležité sústrediť sa na materiály s vysokou kvalitou.

V pasívnom dome počítame počas roka s minimálnou potrebou kúrenia i chladenia. Na zabezpečenie príjemnej vnútornej teploty počas celého roka (hlavne počas leta a zimy) postačuje ohrev, resp. chladenie vetraného vzduchu pomocou rekuperačného zariadenia, prípadne tepelného čerpadla. Takáto budova si až na pár dní v roku vystačí sama, bez aktívneho kúrenia či chladenia.

Na zabezpečenie tepelnej pohody v pasívnom dome sa spotrebuje maximálne do 15 kWh/m2/rok. Dôležité  je brať do úvahy tepelné zisky počas letných mesiacov, ktoré prenikajú hlavne cez presklené plochy – okná. Taktiež je potrebné brať na zreteľ aj to, že sa v dome nachádzajú jeho obyvatelia a spotrebiče, ktoré tiež generujú teplo.

Katalóg drevodomov

Dom s takmer
nulovou
spotrebou
energie
a plusový
dom

Dom s takmer nulovou potrebou energie je, čo sa týka zabezpečenia pohody bývania, ale aj technického riešenia veľmi efektívny objekt. Takýto dom je navyše doplnený o technológie, ktoré na svoj chod využívajú obnoviteľné zdroje energie.

Energia získaná z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom napríklad fotovoltických panelov alebo tepelného čerpadla, by pri nulovom dome mala postačovať na jeho plnohodnotnú prevádzku. Energia získaná z prostredia a z obnoviteľných zdrojov energie by mala pokryť spotrebu na 100 % u nulových domov a u plusových na 110 % a viac.

Najdôležitejší je pri pohodlí bývania aj vplyv úsporných domov na životné prostredie. Nižšia spotreba energie znamená menšie množstvo škodlivých emisií CO2 a prispieva k zdravšiemu ovzdušiu.