Bývajte pasívne

Pasívny dom sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie, ktorá je potrebná na zabezpečenie tepelnej pohody
i na prevádzku, a preto je dôležité sústrediť sa na materiály s vysokou kvalitou.
V pasívnom dome počítame počas roka s minimálnou potrebou kúrenia i chladenia. Na zabezpečenie príjemnej
vnútornej teploty počas celého roka (hlavne počas leta a zimy) postačuje ohrev, resp. chladenie vetraného vzduchu
pomocou rekuperačného zariadenia, prípadne tepelného čerpadla. Takáto budova si až na pár dní v roku vystačí sama,
bez aktívneho kúrenia či chladenia.
Na zabezpečenie tepelnej pohody v pasívnom dome sa spotrebuje maximálne do 15 kWh/m2/rok.
Dôležité je brať do úvahy tepelné zisky počas letných mesiacov, ktoré prenikajú hlavne cez presklenné plochy – okná.
Taktiež je potrebné brať na zreteľ aj to, že sa v dome nachádzajú jeho obyvatelia a spotrebiče, ktoré tiež generujú teplo.
Na prvý pohľad sa pasívny dom od bežného domu nijako nelíši. Zo stavebno-technického hľadiska ale ide
o zdokonalenie a zefektívnenie nízkoenergetického domu.

Drevodom
Drevodom
Zdravé bývanie
Drevodom
Energeticky úsporné
bývanie
Drevodom
Trvalo udržateľné
bývanie
Drevodom
Bývanie s požitím
ekologických stavebných
materiálov

Dom s takmer nulovou
potrebou energie

Dom s takmer nulovou potrebou energie je, čo sa týka zabezpečenia pohody bývania,
ale aj technického riešenia veľmi efektívny objekt. Takýto dom je navyše doplnený o technológie, ktoré na svoj chod
využívajú obnoviteľné zdroje energie. Energia získaná z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom napríklad solárnych článkov
alebo tepelného čerpadla, by pri nulovom dome mala postačovať na plnohodnotnú prevádzku domácnosti.
Tým pádom má majiteľ takéhoto domu rádovo nižšie náklady na prevádzku, čo mu kompenzuje vyššiu
počiatočnú investíciu pri výstavbe.
Najdôležitejší je pri pohodlí bývania aj vplyv úsporných domov na životné prostredie.
Nižšia spotreba energie sa rovná menšiemu množstvu vyprodukovaných škodlivých emicií CO2
čím prispieva k zdravšiemu ovzdušiu.