Čo je difúzne otvorená konštrukcia?

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nieje použitá parozábrana,
ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru. To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého
množstva vodnej pary, bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala. Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie
je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí.
Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku stavby. V skladbe steny
sú materiály zoradené tak, aby bola v konštrukcií dodržaná smerom z interiéru do exteriéru zostupnosť difúzneho odporu jednotlivých
materiálov. Čím vyšší faktor difúzneho odporu materiál má, tým má viac obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne
uzavretý. Tým pádom konštrukcia nepopiera fyzikálne zákony. Naopak „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme a v interiéri
sa nehromadí vlhkosť. Difúzne otvorené konštrukcie sú čoraz častejšie používané pri návrhu
a realizácií drevostavieb.

Typy konštrukcií

PREMIUM DIFU
certifikovaná skladba difúzne
otvorenej konštrukcie drevostavby

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie
2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect
3. Rámová konštrukcia z KVH hranolov, alternatíva z nosníkov Steico Wall
4. Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex
5. OSB 4 doska
6. Inštalačná predstena z KVH hranolov zateplená konopnou izoláciou
7. Sadrokartónová doska Rigistabil

TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE

Celková hrúbka konštrukcie: 337 mm
Súčiniteľ prechodu tepla: U=0,141 W/(m2.K)
Tepelný odpor konštrukcie: R=6,9 m2.K/W
Požiarna odolnosť DP3

Teplotný útlm konštrukcie: 383,2
Fázový posun teplotného kmitu: 14,0 h
Vnútorná povrchová teplota konštrukcie: 18,9 °C
Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok: Mc = 0,080 kg/(m2.a)
Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary za rok: Mev = 5,647 kg/(m2.a)

CLT

SKLADBA KONŠTRUKCIE

1. Certifikovaný omietkový systém vhodný na difúzne otvorené konštrukcie
2. Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect Dry
3. Nosná konštrukcia z CLT panelov- pohľadová kvalita